តើមានជំនាញអ្វីសម្រាប់កីឡានីមួយៗបែបសហសម័យសម្រាប់កីឡានីមួយៗ!

ពិតជារបៀបដែលស្បែកជើងកីឡាបែបសហសម័យមានជំនាញសម្រាប់កីឡានីមួយៗ! 18/12/2018 បោះពុម្ពផ្សាយដោយអាឡិកអន្តរជាតិ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកចូលចិត្តកីឡាឬអ្នកចូលចិត្តកាយសម្បទាកាយភាពសម្បទាខាងរាងកាយនោះវាគួរតែមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកដែលស្បែកជើងកីឡាសព្វថ្ងៃគឺជាវិធីសាស្ត្រកាន់តែជឿថាមានអ្នកដែលមិនធ្លាប់មាន។ វាគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យតាមរបៀបមួយប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ចង់យល់ពីមូលហេតុដែលរឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់មកអ្នកអាចរកឃើញដើម្បីស្វែងយល់អំពីមេកានិចស្បែកជើងកីឡាបច្ចុប្បន្ន។ សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនលក់ដុំសម្លៀកបំពាក់កីឡាអ្វីៗបានមានវិធីល្អមួយពីកន្លែងដែលវាកាលពីមុន។ ចង់រកឱ្យឃើញ? តោះមើល - 1. ផ្តោតលើការបត់បែនក៏ដូចជាភាពរឹង ស្បែកជើងកីឡាបែបសហសម័យនឹងផ្តោតលើភាពរឹងក៏ដូចជាការបត់បែននៅពេលតែមួយ។ មានតំរូវការក្នុងការឈរខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុក៏ដូចជាអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាទន់ផងដែរនៅពេលប្រើវា។ នេះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលចម្បងហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងកីឡាផ្តោតលើការបញ្ចូលគ្នានូវវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗគ្នាដើម្បីវាយសំលៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះថា Midsole...

Read More